ACUMEN RISK

Basitleştirilmiş Maliyet ve Zaman Risk Analizi

Doğru proje planlama ve gerçekçi maliyet tahmini, bir proje kahramanı olmak ve proje başarısızlığından sorumlu olmak arasındaki fark olabilir.
Mevcut planlama araçları proje planlaması için mükemmel bir temel oluştururken, kapsamınızın %100 doğru olduğunu ve yürütme sırasında ne olursa olsun, projenin zamanında biteceğini güçlü bir şekilde varsayıyorsunuz.
Gerçekte, projeler bu şekilde davranmaz. En iyi planlara rağmen, her proje genellikle maliyet ve program aşımlarına yol açan belirsizlik ve risk taşır.
Acumen Risk, güvenebileceğiniz doğru bir tahminle sonuçlanarak riske maruziyeti etkili bir şekilde açıklamanıza ve proaktif bir şekilde azaltmanıza yardımcı olur.

Acumen Risk ile Proje Risk Analizi


Belirlenen risklerin bir listesini tutmak, riskin projeniz üzerindeki gerçek etkisi hakkında bir fikir vermez. Programdaki faaliyet sürelerinin gerçekliğini belirleyerek (belirsizlik) ve bunu belirlenen risk olaylarıyla ( risk kaydından) birleştirerek, yalnızca en büyük risk maruziyetinin nerede olduğu değil, aynı zamanda projenizde de en muhtemel olduğu noktayı belirlemek için analiz yapabilirsiniz.
Projenizde maliyet ve zamanlama riskinin nedenini belirlemek, risk yönetimi çabalarınızı, kötü haberlerde sadece spot ışığı parlatma alıştırması yerine proaktif bir risk azaltma çözümü haline getiren bir risk azaltma planı (yol hafifletme yoluyla) oluşturmak için bir yol haritası sağlar.

Acumen Risk Genel Bakış


Acumen Risk, bir proje ekibinin mevcut risk kaydını yüksek hassasiyetli riske göre ayarlanmış bir öngörüye entegre eden bir maliyet ve zamanlama riski analiz aracıdır.

♦ Hızlı bir program risk analizi çalıştırmanız mı gerekiyor?
♦ Risk olaylarını ve etki azaltma planlarını içeren tam entegre bir maliyet / zamanlama risk modeli oluşturmanız mı gerekiyor?
Sorun değil. Acumen Risk spektrumun her iki ucunu da kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bir yandan, Acumen Risk inanılmaz derecede güçlüdür. Kapsam belirsizliğini, çalışma karmaşıklığını, risk olaylarını ve fırsatları hesaba katarken, binlerce aktiviteyi saniyeler içinde analiz eder.
Diğer yandan, bina risk modellerinin büyük proje çizelgelerine karşı istatiksel ve mantıksal karmaşıklıklarını ortadan kaldırarak kullanıcı dostudur.

S1 // S5™ Takvim Olgunluk Çerçevesi


Bugün, dünya çapında yüzlerce proje, risk yönetiminde Acumen S1 // S5 yaklaşımından faydalanmıştır.
Belirlenen olgunlul seviyesinin beş seviyesini takip ederek, projeler onaylanmış programlar oluşturabilir; riskten muaf tutulmuş; bir hedefe ulaşmak ve yürütme planında ekip katılımı sağlamak için optimize edilmiş ve hafifletilmiştir.
Her seviye daha başarılı ve daha ulaşılabilir bir proje planına götürür.

S1 // S5 ™ Zamanlama Olgunluk Frameworku

Acumen Risk, Monte Carlo Risk Analizini yürütüyor.

Artık İstatiksel Uzmanlığa Gerek Yok


Eski risk araçları istatiksel uzmanlık gerektirir.
Bununla birlikte, bir proje ekibinden, karmaşık dağıtım türleri ile birlikte minimum ve maksimum aralıklar gibi istatiksel karmaşıklıklarla bağlantı kurmasını istemek, bu risk araçlarını risk ve belirsizlik değerlerini doğru bir şekilde yakalamada etkisiz hale getirir.
Acumen Risk, risk ve belirsizliği yakalamak için yenilikçi bir yöntem sunmaktadır. Belirsizlik faktörleri, her bir faaliyetin manuel risk yüklenmesi ihtiyacını ortadan kaldırarak, faaliyet grupları arasında tanımlanır ve atanır.
Yerel proje çizelgeleri, büyüklük ve karmaşıklığa bakılmaksızın risk modelinin temeli olarak kullanılabilir.
Proje risk kayıtları modele hızlı bir şekilde dahil edilebilir ve riskler bir veya daha fazla faaliyetle eşleştirilir.

Döküntü Girdi ve Çıktılardan Kaçının


Acumen’in Belirsizlik Faktörü yaklaşımını benimseyerek, proje ekipleri istatiksel “analiz-paraliz” bataklığına düşmek yerine risk modelindeki gerçek girdiler üzerinde işbirliği yapmaya odaklanabilirler.
Belirsizlik Faktörü yaklaşımı, risk yükleme çizelgelerini birden fazla projede hızlı ve tekrarlanabilir hale getirir ve bir kuruluşta puanlamanı aynı olmasını sağlar.

Acumen Risk, büyük programları yüklemeyi kolaylaştırır. Riske maruz kalmayı bildirmek istediğiniz düzeyde risk ve belirsizlik atayın ve modelin gerisini halletmesine izin verin.
Veri kaybetme konusunda endişeli misiniz? Acumen Risk yaklaşımı aslında tam tersini sağlar; modelin kendisi son derece ayrıntılıdır ve sonuçlar anlamlı bir düzeye çıkarılmıştır.

Acumen Risk’in Belirsizlik Faktörü™ Yaklaşımı

Maliyet Risk Analizi, Takvim Risk Analizi & Proje Risk Analizi Hepsi Bir Arada!


Şimdiye kadar, gerçekten entegre bir maliyet / çizelge risk modeli oluşturmak, kaynak yüklü çizelgelerin beğenilmesini ve “maliyet etkinliklerinin” oluşturulmasını gerektiren karmaşık bir görev olmuştur. Acumen Risk ile o günler geride kaldı. Şimdi, program risk analizinizi yapım ve sonuçları program gecikmesinden etkilenen maliyet öğelerine yönlendirin ve gerisini Acumen Ris’e bırakın.
Sonuç: İlgili durumlarda, program riskine maruz kalmayı gerçekten açıklayan doğru bir maliyet riski tahmini.
Harici bir araçta önceden bir proje risk kaydı oluşturmuş olsanız da, sıfırdan başlamak istiyorsanız, Acumen Risk risk kayıt modülünden yararlanın. Mevcut durumu takip edin ve hedef veya hafifletilmiş durumun yanı sıra, hedefe ulaşmak için gereken adımları belirleyin.
Daha akıllı ve daha bilinçli kararlar vermek için Acumen Risk’in öneriken etki azaltma planınızın maliyet / fayda oranını ve etkinliğini analiz etmesine izin verin.

What If Senaryoları


Proje yaptırımına yol açan erken uygulama sırasında ve hatta yürütme sırasında risk analizi, alternatif senaryolar oluşturmak için paha biçilmez bir araçtır.
Bir düğmeyi tıklatarak, ne olursa olsun analizini çalıştırın veya aşağıdakileri içeren alternatif senaryolar oluşturun:

♦ Azaltılmış veya azaltılmamış,
♦ Seçenek A veya Secenek B, ya da
♦ Tamamlanma tarihinin dışına çıkma riski en yüksek olan iki ana ağ yolunun bulunması (ör. tesisler ve boru hattı)

Oluşturulduktan sonra, her senaryo için riske maruz kalmayı karşılaştırın ve en iyi yol hakkında bilinçli kararlar verin. Acumen Risk ile risk analizi nihayetinde kuruluşunuzda stratejil bir bileşen haline gelir.

Acumen Risk, güvenebileceğiniz doğru bir tahminle sonuçlanarak riske maruziyeti etkili bir şekilde açıklamanıza ve proaktif bir şekilde azaltmanıza yardımcı olur.

Gerçek ve doğru risk tahminleri sağlamak için proje risk analiz araçlarının karmaşık olması gerekmez. Acumen Risk, gerçekten önemli olan raporları sunar.

Akıllı Risk Raporları


Bazı risk araçları yüzlerce risk raporuna sahiptir, ancak birkaçı size aradığınız bilgileri verir.

Acumen Risk, gerçekten önemli olan raporları sunar:

♦ Ekibin Risk Algısı

Kaç etkinliğin agresif gerçekçi veya muhafazakar olarak algılandığının özeti.
Ekibin programa katılımını belirlemenin harika bir yolu.

♦ Risk Maruziyeti

Yeni nesil risk dağıtım raporu – risk aralıklarını, beklenmedik durumları, P50 ve P75 tarihleri gibi riske uyarlanmış değerleri, maliyetleri ve herhangi bir faaliyet veya WBS gruplaması için riske maruz kalma raporunu hızlı bir şekilde belirleyin.

♦ Risk Sürücüleri

Hangi faaliyetlerin, risk olaylarının ve sürüş yollarının projenizin maliyetinin başlıca nedeni olduğunu belirleyin ve riske maruz kalmayı planlayın.

♦ Risk Karşılaştırması

Alternatif azaltma stratejileri de dahil olmak üzere birçok senaryoda risk profillerini görsel olarak karşılaştırın.

♦ Acumen Risk Metrikleri

Analizinizi daha fazla dilimlemek ve parçalamak için Acumen Fuse içine yerleştirilmiş çok sayıda risk metriğinden yararlanın.

Risk Katkı Faktörü


Acumen Risk’e özgü olarak, Risk Katkı Faktörü, belirli bir kilometre taşı veya faaliyet grubu üzerindeki etki faaliyetlerinin ve risk olaylarının ne kadar etkili olduğunun kantitatif bir ölçümüdür (maliyet ve zamanlama).
Geleneksel bir kasırga grafiğinde göreceli etki gösteren düzenli bir aktivite listesine bakmak yerine, gerçek risk katkısını hızla tespit edin.

Proje riskinizin aşağıdakilerin kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenin:
♦ Faaliyetler dizisinin devirme etkisi (mantık)
♦ Belirli faaliyetlerdeki süre belirsizliği veya
♦ Belirli risk olaylarının etkisi.

En önemlisi, Acumen Risk bunu gerçek maliyet ve süre katkısı olarak rapor eder.

Acumen Risk, risk oluşturan faaliyetleri gösterir.

Proje Risk’ini Yeni Bir Şekilde Değerlendirin

Basit Analiz


Acumen Risk, basit sonuçlar ve anlaşılması kolay görsellerle kullanıcı dostudur ve risk analizinizi gerçekten anlamanıza yardımcı olur.

Gerçek Entegre Maliyet ve Programlama Riski


Maliyet riskine maruz kalma, program riskinin yalıtılmasında meydana gelmez. Acumen Risk, program gecikmelerinin maliyet tahmininiz üzerindeki etkisini belirleyebilmeniz için program riskini  maliyet riskine bağlamak için kolay bir yol sağlar.

Doğrudan Zamanlama Entegrasyonu


Acumen Risk, ayrı ayrı üst düzey programlar oluşturma ihtiyacını ortadan kaldıran doğrudan yerel planlama aracıyla çalışır.

Yerleşik Risk Kaydı


Acumen Risk, risk analizi sırasında kullanılmak üzere yeni bir risk kaydı oluşturma veya mevcut bir risk kaydını içe aktarma özelliğini içerir. Bu, risk olaylarını doğrudan en doğru resmi için etkileyecekleri zamanlama alanlarına kolayca eşlemenizi sağlar.

Anlamlı Raporlar


Gerçekten kullanabileceğiniz raporlar oluşturun. Acumen Risk, profesyonel, baskıya hazır biçimde otomatik olarak oluşturukan ihtiyacınız olan tüm raporları içerir.

Proje Tanılama


Acumen Risk’i Acumen Fuse ile tek bir platformda birleştirerek Acumen Fuse & Acumen 360 ile birlikte gelen tüm proje tanılamalarına, senaryo oluşturma ve program işlemlerine sorunsuz bir şekilde erişim – doğrudan programınızı risk analizi için hazırlamanın bir yolu.

Rakipsiz Performans


Girişten raporlamaya kadar, Acumen Risk mevcut risk analiz yazılımından beş kat daha hızlı performans gösterir ve Deltek’in güvenilir güncellemelerine ve ürün desteğine erişim içerir.