İNŞAAT İÇİN ACUMEN

Gerekli zamanda, bütçede ve spesifikasyonda projenin tamamlanması için gereksinimleri karşılamaya çalışırken, ayrıntılı lojistik ile bir plan tasarlamak büyük bir zorluktur.
Bu zorlukları karşılayabilmek için, inşaat projeleri ulaşılabilir ve sağlam bir proje planı, sahipler, taşeronlar ve paydaşlar arasında açık iletişim hatları ve hem devam eden hem de tamamlanan proje performansı hakkında bilgi gerektirir.
Deltek Acumen yazılım paketi, her kullanıcının iş gereksinimlerine uyum sağlama esnekliğini korurken, bu ihtiyaçların her birini karşılayacak kadar kapsamlıdır.
Acumen yazılımı, ENR’nin En İyi 400 Müteahhitleri listesinde yer alan yüzlerce inşaat şirketi tarafından kullanılmaktadır.

“Acumen Fuse Forensics ile Proje boyunca değişiklikleri kolayca takip ettim ve kaymalarıave geciklere yol açan faktörleri kolayca sıfırladım. Bu bilgi, aktif proje süresince uyuşmazlıklarda çok önemliydi.

»» Raquel Shohet,
Başkan Yardımıcısı,
Hill International

Acumen Yazılımı Programdaki Kaliteyi Artırır


Manuel program analizi, adam saatleri temel proje çalışmalarından uzaklaştırır.
Acumen Fuse, standart endüstri kalite kontrollerine, Fuse Schedule Index ™ içindeki puanlamaya, binlerce yerleşik metriğe veya sınırsız sayıda özel metriğe dayalı otomatik, tekrarlanan tablosu ile analizi sağlar.

Acumen Fuse‘daki teşhis, eksik mantığı olan etkinliklerden eksik kaynak atamalarına kadar her şeyi rapor eder.
Projeniz için gerekli bilgiler hakkında özel görünümler ve raporlar oluşturmak için 300’den fazla hazır metrik arasından seçim yaparsınız.
Metrik düzenleyici, kullanıcıların kendi kontrollerini oluşturmalarına ve oluşturulan her analiz görünümüne veya rapora dahil etmelerine olanak tanır.

Metrikleri tek bir puanlamaya dönüştürmek, programın doğruluğu hakkında anında bilgi verir.
Daha sonra faaliyetler kalite puanlarını karşılaştırmak için iyileştirmeler yapılması gereken yerlerde WBS, yüklenici, konum veya programdaki herhangi bir alana göre gruplandırılabilir.
Yerleşik bir program temizleyici ile, eksik mantığı onarmak veya katı kısıtlamaları kaldırmak için zamanlamayı süzgeçten geçirerek harcanan zamandan tasarruf ederek doğrudan içinde düzeltmeler yapılabilir.

Tanımlanan her sorunu listeleyen excel tabanlı bir rapor olan analist raporu, programda iyileştirmeler yapmak üzere programlayıcılara veya alt yüklenicilere bir “yapılacaklar” listesi sunmak için harika bir kaynaktır.
Fuse içindeki metriklerin tutarlılığı ile yükleniciler ve alt yükleniciler aynı oyun kitabından tek bir kural kümesi ile çalışıyorlar.
Bu, iletişimi açar ve iki taraf arasındaki beklentileri düzenler.

“ Müşterilerimiz Acumen Fuse raporlarını çok seviyor! Acumen’in tutarlı doğruluğu ve cazip raporlama mekanizmaları ile müşteriye doğrudan Acumen’den sonuçları sunabiliriz.

»» Maha Harrison,
Proje Müdürü,
Hill International

“Programın gelişimsel bütünlüğünün ve sağlığının erken analizi herhangi bir müşteri için önemlidir. Mevcut ve gelecekteki projelerde yeni programlayıcılar ve yöneticiler için uygun programlama tekniklerinin temelini geliştirmeye yardımcı olur.”

»» Stan Wiggins,
Yardımcı Direktör,
Turner & Townsend

Acumen Fuse, genel projenin sağlığına dair veya program dahilindeki belirli faaliyet gruplarının sağlığı hakkında anında bilgi verir.

Acumen Yazılımı Proje Risklerini Belirlemeye ve Hazırlamaya Yardımcı Olur


Bugünün pazarı, bilinen belirsizlik ve riskleri hesaba katmayı zorunlu kılmak için faktörleri etkileyen yeterince kontrol edilemeyen proje üretmektedir.
Acumen Risk‘in yenilikçi, basitleştirilmiş risk analizi, istatistiksel uzmanlık ihtiyacını ortadan kaldırır ve geleneksel yöntemlerin çok kısa bir sürede gerçek entegre bir maliyet ve zamanlama risk analizi oluşturur.
Program gerçekçiliğinin iyileştirilmesi, program kalitesini bir üst seviyeye yükseltir.

Acumen Risk sadece risk analizi sırasında üretilen sonuçları basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda programın risk yükleme sürecini de büyük ölçüde basitleştirir.
Ortak bir alanı hatta kullanıcı tanımlı bir alanı WBS’e göre gruplandırarak, kullanıcılar her bir etkinlik grubuna hızlı bir şekilde geçebilir ve belirsizlik tahminleri atayabilir.
Her alt aktivite ,onu kapsayan ana aktivite ayarlarını devralır – büyük bir proje programında saatlerce zaman tasarrufu sağlar. Kuralın istisnaları veya üst öğelerinden üç puanlık farklı bir tahmin gerektiren aktiviteler işaretlenebilir.

Acumen Yazılımı Değişiklikleri İzler


Bir proje ilerledikçe, değişiklikleri izlemek gittikçe zorlaşır.
Onaylanlanan değişikliklerinin, programa nasıl dahil edildiklerinin proje performansını nasıl etkilediğini belirlemek zor olabilir.
Acumen yazılımı, sınırsız versiyon sayısında program değişikliklerini tanımlamak ve her değişikliğin proje üzerindeki etkisini göstermek için gereken yüksek güçlü Forensic analizi sağlar.
Acumen Forensic Analizi’nin yetenekleri kullanıcıları sadece birkaç varyans kontrolü ile sınırlamaz. Seçenekler sınırsızdır –  sınırsız sayıda program güncellemesine karşı  çizelgedeki herhangi bir alandaki(kullanıcı tanımlı alanlar dahil) değişiklikleri değerlendirir.

Acumen Risk Belirsizliği Kaydırıcıları, üç noktalı tahminlerin uygulanmasını kolaylaştırır.

“Soru sorma aracı olarak Acumen Risk’teki belirsizlik kaydırıcılarını kullanıyorum. İnşaat ekibi ile kolayca ilişki kurulabildiğini ve anlaşılabildiğini gördüm. ‘Programın gerçekçi olduğunu düşünüyor musunuz ?, Sizce program fazla tedbirli veya riskli mi?’ Gerçekleştirilen konuşma genellikle üretilen sonuçlardan daha değerlidir.

»» Colin Thrift,
Gilbane Construction Company

Acumen Yazılımı Olasılıkları Sıralar


Acumen 360 program onaylanmadan önce belirli bir değişikliğin etkilerini simüle edebilir.
Aynı özellik potansiyel gecikmeleri veya hızlandırma fırsatlarını modellemek ve projenin tamamlanması üzerindeki etkisini hemen görmek için de kullanılabilir.
Planlama aşamasındaki projeler için bu, projenin tamamlanmasına giden en verimli veya en hızlı yolu tanımlamak anlamına gelir.
Acumen 360, planlamayı planlanandan daha erken tamamlamak için birden fazla seçenek oluşturarak kullanıcının en uygun olanı seçmesine izin verebilir.
Halihazırda yürütülen projeler için, kayma ve gecikmeleri düzeltmek için seçenekler sunar; yürütme sırasındaki sorunlar nedeniyle kaybedilen zamanı azaltır ve gecikmeli projeyi zamanında tamamlanması için yeniden senaryolar planlanmasına olanak tanır.

Acumen 360, daha hızlı tamamlanma için zamanlama senaryoları üretir.

Acumen Yazılımı İletişimi Güçlendirir

Birçok araçla, raporlama sonradan düşünülür.
Deltek Acumen‘de, sonuçların anlaşılması zorsa dünyadaki tüm yenilikçi analizlerin hiçbir şey ifade etmediği bilinmektedir.
İster yönetici paydaşlarına ister dahili ekip üyelerine rapor verin, Acumen yazılımı projenin başkalarına nasıl sunulduğu konusunda rakipsiz bir esneklik sağlar.
Araçları kullanırken, kullanıcı tarafından oluşturulan gösterge tablosu önemli sonuçları gösterir ve diğer uygulamalara kopyalanabilen net grafikler ve şemalar sağlar.
Yönetim ile çalışırken, yönetici brifingi; geniş kapsamlı ve genel proje durumu ve önerilerin okunması kolay bir özetidir, büyük resmi göstermek için mükemmel bir araçtır.