Neden Powerproject BIM?

Etkili 4D Planlama için 3D Modelleri planlama araçlarıyla tek bir uygulamada birleştirerek, Powerproject BIM şunları yapmanızı sağlar:


♦ Geleneksel çizelgelerle görülemeyen sorunları belirleyin.
♦ En iyi çözümü bulabilmek için farklı senaryolarla çalışın.
♦ Gantt grafiğini güncellerkenki etkiyi 3D görünümde de takip edin.
♦ İnşaat sürecinin farklı proje aşamalarında nasıl görüneceğini inceleyin.
♦ İnşa edilmiş bilgileri entegre edin.
♦ Daha iyi ve daha hızlı ihaleler oluşturun.