Powerproject ile Risk Analizi


Tarih: 25 Şubat 2021 | Saat: 15:00 (UTC+3) | Süre: 45 dakika

Powerproject ile Risk analizi

Powerproject (eski adıyla Asta Powerproject) yaygın olarak inşaat sektörü için önde gelen bir proje yönetim yazılımı olarak algılanmaktadır.
Powerproject, inşaat sektöründeki planlamacıların çalışma şeklini desteklemek için tasarlanmakla beraber endüstrinin gereksinimlerini karşılamak üzere kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda uzun yıllar boyunca geliştirilmektedir.

Kolay kullanımı ile beraber son derece güçlü ve zengin özelliklere sahip olması Powerproject’i dünya çapında binlerce inşaat profesyoneli için ilk seçenek haline getirmektedir.

Powerproject’de, kullanıcılar daha sonra projeyi yönetmek amacıyla kullanılabilecek profesyonel programlar oluşturabilmektedir.
Sistem güçlü ve kullanımı kolaydır, kullanıcılar için sürekli olarak yeni olanaklar oluşturmakta ve bu da yeni bir projeye veya yeni bir döneme kadar kaynakların ve fonların en iyi şekilde nasıl tahsis edileceğine karar vermek için tahminler ve analizler yapılmasına olanak sağlamaktadır.


Powerproject ile Risk Analizi’nin avantajlarını görmek için bu ÜCRETSİZ Webinar’a katılın!


Her proje benzersiz olsa da, tüm projelerin risk taşıdığı gerçeği vardır. Risklerin ve belirsizliklerin etkileri projelerin başlangıç aşamalarında çok olsa da, proje ilerledikçe yeterli bilgiye sahip olunur ve öngörümlerin güncellenmesi ile birlikte ölçülebilir derecede bu risklerin ve belirsizliklerin projeye olan etkileri azalır.

Risk yönetimi gereklilikleri yapılmamış bir projeye bakıldığında, projedeki süre ve maliyet aşımları tahmin edilemeyen düzeye ulaştığında önlemler almak için artık çok geç sayılır. Uluslararası proje yönetimi standartları çerçevesinde risk yönetiminin, projenin başlangıcından itibaren yapılması, risk yönetimi planlarının oluşturulması ve projede belirlenen riskler ve belirsizlikler karşısında alınması gereken aksiyon stratejilerinin proje yaşam döngüsü boyunca güncel tutulması gerekir.

Proje tanımı gereği başlangıcı ve bitişi belirli olan, belirli kaynak ve maliyet bütçesi içerisinde teslim edilmesi planlanan bir yapıdır. İş programı, projenin başarılı bir şekilde teslim edilebilmesi için gerekli iş paketlerinin mantıksal ilişki çerçevesinde zaman düzlemi üzerinde gösterimidir. Bu bağlamda, risk analizinin ilk fazı, projenin sahip olduğu risk ve belirsizlikleri belirlemektir. Daha sonra, belirlenen risk ve belirsizlikler ilgili iş kalemleri ile entegre edilir. İkinci faz ise, belirlenmiş risk ve belirsizliklerin, zaman ve maliyet açısından projeye olan etkilerini görebilmektir. Bu analizin matematiksel modeli için yaygın olarak Monte Carlo Simülasyonu kullanılır. Bu evrensel yaklaşım, risk analizini özellikle belirsizliğin fazla olduğu projelerin erken dönemlerinde, proje yönetiminin hayati bir bileşeni haline getirir.

Ajanda:

  • İş programındaki aktivitelerin belirsizliklerinin ve risklerinin belirlenmesi
  • Riskleri temsil eden aktivite kodlarının oluşturulması
  • Aktivite kodlarının aktivitelere atanması
  • Aktivite sürelerinin süre hassasiyetlerinin belirlenmesi ve programa girilmesi
  • Monte Carlo Risk simülasyonunun belirsizlik atamalarına veya süre hassasiyetlerine göre yapılması
  • Proje teslim tarihi ve süresinin olasılık sonuçlarına göre raporlanması
  • Süre aşımından kaynaklanabilecek maliyet artışlarının analiz edilmesi