PRIMAVERA CLOUD (PRIME)

Tam Anlamıyla Bir Proje Başarı Platformu

Oracle Primavera Cloud (Prime) Hizmeti tam anlamıyla bulutta ilk proje yönetimi platformu olup ekip işbirliğini sağlayan ve proje yaşam döngüsü boyunca gerçek zamanlı görünürlüğü gerçekleştiren bir platformdur.
Proje portföyleri, programları, görevleri, kaynakları, maliyetleri, saha ekipleri, belgeleri ve riski
tek bir platformda birleştiren Primavera Cloud (Prime), proje başarısını eksiksiz olarak sağlamaktadır.

Kurumsal sosyal işbirliği ve mobil yetenekler proje ekiplerinin etkili bir iletişim kurmasına ve proje planlamasını
yönetmelerine, yürütme ve izleme süreçlerini baştan sona verimli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar.