ORACLE PRIMAVERA

PRIMAVERA P6 TEMEL EĞİTİMİ

Bu 3 günlük kurs Primavera P6 çözümü için uygulamalı eğitim sağlamaktadır.
Katılımcıların planlama ve programlama kavram ve tekniklerinde kapsamlı bir altyapı kazanmaları amaçlanmaktadır.
Kurs, projenin oluşturulma aşamasından tamamlanmasına kadar geçen süreci kapsayan atölye çalışmalarında size yol gösterecek şekilde tasarlanmıştır.
Tüm atölye çalışmaları ve talimatlar proje yönetiminin üç temel unsurunu kullanmaktadır: zamanlama, kapsam ve maliyetler.

Katılımcılara Primavera P6’da başarılı bir şekilde proje oluşturma, güncelleme ve yönetme konusunda en iyi uygulamaları sağlayan atölye çalışmaları ve vaka çalışmaları da dahil olmak üzere uygulamalı eğitim verilmektedir.
Proje yöneticileri ve programlayıcıları, proje planları oluşturmak, zaman çizelgelerini yönetmek, kaynakları atamak ve proje performansını izlemek için gereken temel becerilerde akıcı hale gelecektir.