TILOS İLERİ DÜZEY EĞİTİMİ

GENEL BAKIŞ

Bu iki günlük kurs, Doğrusal Zamanlama Yöntemi ve TILOS modülleri ile işinizi çok daha hızlı ve daha iyi yapmanıza olanak sağlamaktadır.

KURS HEDEFLERİ

Kursun sonunda delegeler Tilos ile planlama ve kontrolde yer alan tüm işlemlerde uzmanlaşmış olacaklardır.

Ne Tür Projelerde?

Karayolları, Demiryolları, Metro, Tüneller, Boru Hatları, Kanallar ve Menfezler, Enerji İletimi, Güneş Pilleri, Rüzgar Çiftlikleri, Yüksek Yapılar ve her türlü lineer proje.

KİM KATILMALI?

Bu kurs Proje Portföy Müdürleri, Program Müdürleri, Proje Müdürleri, İşletme ve Proje Risk Müdürleri, Proje Kontrol Müdürleri, Proje Kontrol Mühendisleri, Mühendisler ve Planlamacılar, Bilgi Teknolojileri Müdürlerine hitap etmektedir.

SERTİFİKA

Programa katılan ve tamamlayanlara tamamlama sertifikası verilecektir.
Kursu tamamlayan tüm katılımcılar 16 PDU kazanacaktır.

Tamamen özelleştirilmiş bir eğitim kursuna mı ihtiyacınız var?

Özel gereksinimlerinize göre uyarlanmış eğitim kursları düzenleyebiliriz.

Kaynak ve maliyet yönetimi eğitimi, kendi şablonlarınıza ve proje yürütme biçiminizi yansıtacak şekilde uyarlanmış ders notlarına göre olabilir.

AJANDA

BÖLÜM 1

• Doğrusal Planlama ve Çizelgeleme Kavramı

• TILOS Temel Kursunun Gözden Geçirilmesi

• Takvimler oluşturma ve kullanma

• Diğer kütüphane elemanları ve kütüphane öğelerinin değişimi

• Katman ve filtre teknikleri, Sıralama ve Gruplandırma

• Görüşler; Entegre, Kaynak Tahsisi, Maliyet Tahsisi, Görev Listesi, Mesafe Gantt görünümleri

• Selef ve Haleflere Dayalı Görev Bağımlılığı Tabloları

• TILOS – Excel, Primavera, MS Project, Powerproject arasında veri değişimi

• Zaman ekseni üzerinde kaynak ve maliyet planlama ve kontrolü

• Kaynak ataması ile görev hesaplama

• Değerlendirme: maliyet ve kaynak histogramları / kaynak çubuk grafikleri

• Egzersizler

BÖLÜM 2

• Doğrusal ilerleme yönetimi: Baseline alma, planlanan ve gerçek verilerin karşılaştırılması

• TILOS – Primavera, MS Project, Powerproject arasında veri değişimi

• Çoklu Proje ve Yüklenici Yönetimi

• Mass Haulage Planlama ve Kontrolü

• Çatışma tespit yönetimi

• Kendi proje şablonlarını oluşturmak ve çalışmak

• Tilos’da Doğrusal Proje Vaka Çalışması Analizi

• Egzersizler