TILOS TEMEL EĞİTİMİ

GENEL BAKIŞ

Bu üç günlük kurs, çeşitli TILOS uygulamalarının derinlemesine çalışılmasını sağlamaktadır.

KURS HEDEFLERİ

Bu eğitim kursuna katıldıktan sonra delegeler bağımsız olarak TILOS ile çalışabileceklerdir.

Ne Tür Projelerde?

Karayolları, Demiryolları, Metro, Tüneller, Boru Hatları, Kanallar ve Menfezler, Enerji İletimi, Güneş Pilleri, Rüzgar Çiftlikleri, Yüksek Yapılar ve her türlü lineer proje.

KİM KATILMALI?

Bu kurs Proje Portföy Müdürleri, Program Müdürleri, Proje Müdürleri, İşletme ve Proje Risk Müdürleri, Proje Kontrol Müdürleri, Proje Kontrol Mühendisleri, Mühendisler ve Planlamacılar, Bilgi Teknolojileri Müdürlerine hitap etmektedir.

SERTİFİKA

Programa katılan ve tamamlayanlara tamamlama sertifikası verilecektir.
Kursu tamamlayan tüm katılımcılar 24 PDU kazanacaktır.

Tamamen özelleştirilmiş bir eğitim kursuna mı ihtiyacınız var?

Özel gereksinimlerinize göre uyarlanmış eğitim kursları düzenleyebiliriz.
Proje yönetimi eğitimi kendi şablonlarınıza ve proje yürütme şeklinizi yansıtacak şekilde uyarlanmış ders notlarına dayanarak yapılabilir.

AJANDA

BÖLÜM 1

• Doğrusal Planlama ve Çizelgeleme Kavramına Giriş

• Grafiksel Kullanıcı Arayüzünü (GUI) anlama ve kullanma

• TILOS proje dosyalarını oluşturmak / proje şablonu kavramı

• Görev hesaplama, renk şeması, açıklama ve yapı dahil olmak üzere nesneler / görevler oluşturmak

• Görev şablonları ve görev grupları oluşturma ve kullanma

• Çizim vb. Grafiklerin yerleştirilmesi, konumlandırılması ve işlenmesi.

• Görevleri bağlama ve yeniden planlama

• Süre, verimlilik oranı, miktar tahminleri için görev hesaplama türlerinin modellenmesi

• Tilos’ta Doğrusal Proje Vaka Çalışması Analizi

• Egzersizler

BÖLÜM 2

• Düzen ve hücre kavramı

• Kendi görüşlerini ve hücre sistemlerini oluşturmak

• Mesafe profili diyagramları ve histogramları oluşturma ve kullanma

• Zaman profili diyagramları ve histogramları oluşturma ve kullanma

• Hücre içeriği: zaman-mesafe diyagramı, ölçekler ve ızgaralar

• Gantt çizelgeleri

• Görüşün yorumlanması: efsaneler, logolar, damga alanları

• Zaman – Mesafe diyagramı yazdırma

• Tilos’da Doğrusal Proje Vaka Çalışması Analizi

• Egzersizler