UYGULAMA DESTEĞİ

Müşterilerimiz tarafından talep edilen her bir çözüm için kurulum, konfigürasyon, eğitim atölyeleri ve teknik destek sağlamaktayız.

Uygulama Metodolojimiz aşağıdaki şekildedir:

• BELİRLE: Bir yol haritası çıkarmak için strateji ortaya koymak ve hedefleri belirlemekle başlamak.

• PLANLA: İhtiyaçların tanımlanması ve olası değişikliklerin yönetimi.

• UYGULA: Tasarım, Konfigürasyon, Veri Taşıma, Entegrasyon, Süreç Geliştirme, Pilot Test

• YAY: Canlı Dağıtım, Rol Tabanlı Eğitim, Yönetim Süreci Eğitimi

• SÜRDÜR: Sürekli Yenilikçi İyileştirme ve Destek