RİSK YÖNETİMİNİN 8 FAYDASI

Risk yönetimi, başarıya yönelik herhangi bir potansiyel tehdidin, projenizi rayından çıkarmadan önce belirlenmesini ve ele alınmasını sağlayan temel bir liderlik yaklaşımıdır.

Proje yöneticisi için risk yönetimi, proje kontrolü için önemli bir süreçtir. Risk kaydı ve uzmanlaşmış bir ekiple beraber proje yöneticisi, herhangi bir olasılık için plan yapabilir.

Ancak risk yönetimi bundan çok daha fazlasıdır. Bir yönetim ekibinin karar alma şeklini temelden değiştirebilecek geniş kapsamlı faydaları vardır. Risk yönetimine yönelik sağlam bir kurumsal yaklaşımın daha az bilinen ancak aynı derecede önemli olan 8 faydasını aşağıda bulabilirsiniz.

 • Sorunlu projeleri daha kolay tespit edersiniz

  Risk yönetimi uygulamaları, projelerin nerede dikkat edilmesi gerektiğini ve bunların hangi projeler olduğunu görülmesini sağlar. Halihazırda sahip olduğunuz mevcut Proje Yönetim Ofisi süreçleriyle mükemmel bir şekilde birleşen iyi risk yönetimi, bir projenin performansının anlaşılabilmesi için katkı sağlayabilir ve proje kontrol süreçlerinize destek olur.

 • Daha az bilinmezlikle karşılaşırsınız

  Liderler genellikle sürprizlerden hoşlanmaz. Risk yönetimine yönelik sağlam bir yaklaşım, ekiplerin proje zorlukları hakkında daha zamanında ve daha iyi iletişim kurmasını sağlar. Risk yönetimi uygulamaları, ekibin kaygılandığı durumları çok daha erken tespit etmesini sağlar.

  Erken farkıdanlık, potansiyel problemleri doğru kişilerin doğru zamanda ulaşmasına ve problem çözülemeyecek bir hale gelmeden müdahale edilebilmesine olanak sağlar. Riskleri iyi yöneten bir proje yöneticisi, sonradan oluşacak çözümleri pahalı ve zahmetli sorunların oluşmasını önlemiş olur.  Kısacası riskleri proaktif olarak yönetmek; işinizin daha sorunsuz , verimli ve uygun maliyetli yönetilebilmesini sağlar.

 • Karar vermek için daha kaliteli verilere sahip olursunuz

  Üst düzey yöneticiler, bir projenin gerçekliğine dayalı olarak daha iyi kararlar almalarını sağlayan daha kaliteli ve daha yararlı verilere erişebilir.

  Bir proje yönetimi panosu aracılığıyla gerçek zamanlı olarak risk bilgilerine erişebilmek,  yönetim kuruluna raporun güncel olmayan eski versiyonları yerine en güncel halini teslim edilebilmesi anlamına gelir.

 • İletişimi güçlendirir

  İyi bir risk yönetimi, iletişime pozitif katkı sağlar. Proje ekipleri ve kıdemli paydaşlar arasında bir tartışma noktası yaratarak, onları zor konuları tartışmaya ve olası anlaşmazlıkların nedenleriyle ilgilenmeye sevk eder. Risk verileri tedarikçilerinde faaliyetlerine değindiği için tedarikçiler de mutlaka görüşmelere katılır. Onları risk yönetimi tartışmalarına dahil etmek, kilit personeli ile daha olumlu çalışma ilişkileri yaratabilir, çünkü başarılarının projenin başarısına bağlı olduğunu ve bu konuda bir şeyler yapmak için bütün bir ekip olarak çalışmaya istekli olduklarını göreceklerdir.

  Diyaloglarda, ayrıntılara çok fazla kapılmak veya iç politikadan etkilenmek yerine, proje ve işletme için neyin iyi olduğuna göre şekillendirilebilir. Diyalogdaki artış ve bu diyaloğun içeriği, ekibi bir çalışma grubu olarak birbirine yaklaştırmasını sağlar.

 • Bütçeler tahminlere daha az dayanır

  “Bu proje için acil durum bütçesi ne olmalı? % 10 olarak tahmin edelim. ”

  Proje risk yönetimi, acil durum bütçelerinin daha doğru bir şekilde tahmin edilebileceği ve proje ekibinin profesyonel tahminlerine daha az dayanabileceği anlamına gelir. Risk yönetimini, program ve maliyet planlamasına dahil ederek; fazladan zaman, kaynak ve para açısından neleri bütçelemeniz gerektiğini daha iyi bilgilendirmek için senaryolar oluşturabilirsiniz.

  Genel olarak bu, daha az maliyet ve zaman aşımına ve daha kaliteli planlara yol açacaktır.

 • Başarı beklentisini netleştirir

  Riskin aktif olarak yönetildiğini bilmek, proje başarısı için bir beklenti oluşturur. Bilinen risklere rağmen teslim edilecek çerçeve ve üst düzey yöneticilerle projenin zorlukları hakkında iletişim ile herkes, başarının beklenen sonuç olduğunu bilerek çalışmaya başlar.

  Bu, ekibin tüm zihniyetini değiştirir: Şirket için başarılı sonuçlar elde etmeyi amaçlayan bir şey üzerinde çalıştıklarını bilmek morali artırır, üretkenliği destekler ve başarıya giden ortamı yaratır.

 • Takımın doğru noktalara odaklanmasını sağlar

  Risklerin aktif olarak izlenmesi ve yönetilmesi ile proje ekibi kritik sonuçlara odaklanmayı sürdürebilir. Risk yönetimi tüm bu sonuçları destekler, çünkü projenin nerede sonuç elde edemeyeceğini gösterir , ekibin projeyi tekrar yoluna sokmak için sorun hakkında ne yapması gerektiğine odaklanmasına yardımcı olur.

  Risk yönetimi, bir proje içindeki zorluk alanlarına ışık tutarken, ekip bunlarla başa çıkmak için hızlı bir şekilde hareket edebilir.Riski azaltmak ve başarılı bir şekilde teslim etmek için önlemlerin alınmasını sağlayabilir. Bu, bir projedeki günlük çalışmanın meşguliyetinde, özellikle de bu sorunların çözülmesi zor göründüğünde, sorunların gözden kaçmasını önler.

 • Sorunları iletmeyi daha net ve kolay hale getirir

  Proje ekibi bir riskle  başa çıkamadığında, bunu kıdemli yönetime iletmeleri gerekir.

  Projelerinizde iletişimi güçlendirmek ve risk yönetiminizi daha etkin bir şekilde uygulamak için Acumen Risk yazılımını kullanabilirsiniz.

  Risk yönetimi uygulamaları hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.